BÜYÜK RESET’E DESTEK OLMAMALI

İnsan hayatına sivil toplum yön veriyor.

Sivil toplum, devrimci ya da demokratik toplum demek değildir.

Sivil toplum, ekonomik toplum demektir. Kolay anlaşılsın, biz buna devlet- sermaye mutabakatı da diyebiliriz.

Virüs, bir sivil toplum müdahalesidir. Siyasal bir alettir. Bu alet, ekonominin daraltılması için devreye alınmıştır.

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana dünya ekonomisi, %10/20 arası küçülmüştür. Bu virüsün başarısıdır.

Siyasal bir müdahale olmamış olsaydı, dünyayı bir tufan beklemekteydi. Ekonomilerde ve devletlerde çöküşler gerçekleşecekti. Dünya pazarı, %10-20 sermaye kaybı ile çöküşten sıyrılmıştır.

Sermaye daha dar alana çekilerek, yani ayni miktar su, yayvan değil de derin kapta güneşe bırakılmış gibi oldu. Bir anlamda çok daha fazla miktar sermayenin, yok olmasının önüne geçildi. Ancak devlette tasfiyeler yeterince olmadı. Türkiye üzerinden örnek verecek olursak, eğitim, diyanet, sağlık ve kısmi de olsa polis ve ordu tasfiye edilmeliydi. Devletler ayak sürüyor. Sivil toplum buna tahammül edemez.

Sivil toplum, bir mutabakat mekaniğidir. Bu mekanikte arızalar hasıl olduğunda çekişme tezahür eder.

Bugün yeni çekişmelerle karşı karşıyayız. Virüs, sivil topluma zaman kazandırdı ama sorun çözülmedi. Devletler sermaye tüketmektedir. Çözüm, dijital devlete geçilmesi ile gerçekleşecektir. Devletler bunu kabullenmek istemiyor.

Evet, bugün yeni bir müdahalenin eşiğindeyiz. Beklenti, birinci dalganın benzeri içerikler yönündedir. Oysa sivil toplum büyük reset diyor. Büyük reset, ekonominin kapanması, dijital devlete geçilmesidir.

Yine virüs konuşulmasına rağmen, yapay buzul çağı gibi farklı seçeneklerde gündemdedir. Bill Gate, uzun zamandır bunu dillendiriyor. “Dünyayı tebeşir tozundan bir tabaka ile sarıp soğutalım” diyordu.

Dünya, tebeşir tozu ile sarılmadı, ancak Kaliforniya’da sıcaklık birden 30 derece eksildi. Farklı bir teknoloji ile İyonesfer tabakasına müdahale edildiği söylenmektedir. Şayet böyle bir müdahale gerçek ise dünya ekonomisi kapatılmış olacaktır. Bill Gate’in geçtiğimiz günler söylemiş olduğu “milyonlarca insan ölecek” öngörüsü de gerçek olacaktır. Kısa zamanlı da olsa bir buzul çağı milyonlarca ölümlere neden olacaktır. (kıtlık)

Büyük reset, nesnel dünyanın, kendi organik doğumu değildir. Nesnel dünya, on binlerce yıllık insan emeğini ardına alarak, devletsiz ve sermayesiz özgür toplum istemektedir. Büyük reset, devleti dijital devlet, sermayeyi de kendi kontrolündeki dijital para olarak devam ettirmek istemektedir. Dijital para ve dijital devlet, bir yazılımdır. Bu yazılım, yeni bir köle efendi ilişkisi işletmek üzerine kurulmaktadır.

Uzaya yerleştirilen on binlerce uydu, nesnelerin birbirleri ile iletişimini sağlayacaktır. İnsana takılacak ciplerde insanı nesneye çevirecektir. Her cip minik bir bilgisayardır. İnsan beyni bilgisayara bağlanacak ve efendilerin isteği dışına çıkmayan insan türü gerçekleşmiş olacaktır. İnsani yok oluş dediğimiz süreç başlamış olacaktır.

Hem Ekim devriminde hem de Çin devriminde sermaye dışlanmamıştı. Sermaye ile komünizm birlikte olamazdı. Olsa olsa daha demokratik bir halk devleti olabilirdi. Ancak, sermaye aklı, egemene sirayet edecek ve demokrasiye de halel gelecekti. Öyle de olmuştu. Eski sosyalizmde aş ve iş sorunu yoktu ama insanın yaratıcılığı da geriye düşmüştü. Emperyalist ülke halkı da sermayeden nasibini almıştı ve onlarda donuklaşmıştı.

Sorun sermayeyi anlamaktı. O tarihte anlamadık diyelim ama hiç olmadı şimdi anlayalım. Sermaye bir enerjidir. Yani soyuttur.

Sermayenin maddileşmiş biçimi para ve metadır. Para ve metaı da enerjik yapan sermayedir. Değişim gücüdür.

Para ve metadan, değişim gücü alınınca sermaye diye bir şey kalmaz. Sadece bir tortu kalır. Para, bir değer tanımlama aracı, meta da fiyatı ile değil de emek miktarı ile tanımlandığında sermaye olmaktan çıkacaktır.

2008 krizi bir sürprizdi. Çok fazla para basıldı ve ancak öylelikle borsada çöküş önlendi. Para, sermaye karakterini, yani değişim gücünü önemli oranda yitirdi. Bu dünya ekonomisi adına büyük bir kayıptı. Para hasar almıştı. Sıfır değerle piyasaya çıkan, Bitcoin, 2017 ye gelindiğinde 20.000 dolar, değer elde etmişti.

Bitcoin ve diğer merkeziyetsiz kripto paralar, gerçekte ipek kozası gibidirler. Sermaye değildir, değer saklama aracıdırlar. Sermaye olarak saklandıkları yerde değer biçimine bürüneceklerdir. Yani kelebek olacaklardır.

2020 Krizi sürpriz değildi. Önlemler hazırlanmış ve 2020 krizi 2019 Kasım’ında karşılanmıştı. Krizle savaşılacak alet hazırlanmıştı. İlk uygulama Çin’in Yuhan eyaletinde gerçekleşti. İnsanlar, olduğu yerde devriliyor ve ölüyorlardı. Artık insan hayatında ölümcül bir alet vardı. Virüs.

Virüs, karşı devrimin aletiydi. Sermaye ve devletin, krize karşı yaptıkları bir mutabakattı. İnsan ölüyor, sermaye ve devlet, nefes alıyordu.

Tarihin ocağı yanmıyor. Silahlar çekilmiyor ve her şey sahtecilik, yalan ve kalleşlikle gerçekleşiyordu.

“Bilim kurulları” yalan söylüyor. DSÖ Yalan söylüyor, BM Yalan söylüyor, IMF yalan söylüyor ve örnek adamlar (Bill Gate, Elon Musk) yalan söylüyordu. Kümes tilkinin eline geçmişti. Tavuklar, tilkilere tabi olmuşlardı.

Pabuç pahalıydı. Sermaye ve devlet ikilisi, nesnel dünyaya yenik düşmeyecekler ve çökmeyeceklerdi.

Sermaye eriyor ve yok oluyordu. Nesnel dünya ise devletli yaşama izin vermiyordu. Devlet, sermaye tezahürüdür. Sermaye eridikçe devlette erimek zorundadır. Marks ve Engels’in sönümleme diye ifade ettikleri dönem, tarif dışı bir dünyada tezahür etmişti. Ekonomik toplum, devleti ortadan kaldırmıyor. Dijital devlete dönüştürüyordu. Para ise yine kendi denetimlerinde ama dijital olarak işleyecekti. Evet, devrimsi gibi görünen değişimler gerçekte karşı devrimlerdir. Çağ devrimcidir. Para ve devleti yaşamın dışına atmak istiyor.

Evet, insan bugün virüsten gelecek ölüm korkusu altında, dünya dışına bırakılan on binlerce uydularla kontrol altına alınmakta ve ruhen ölüme sürüklenmektedir. Hal böyle iken insanlık büyük çoğunlukla tren seyrediyor.

Uzunca bir zamandır. Karanlık bir çağdaydık. Karanlık çağda, insan, sermaye aklıyla hareket ediyordu. Sermaye, insanı kendisinden ayırmış ve insan ruhsuzlaşmıştı. İnsan, yeni yeni kendisini toparlıyor ve kendi aklına geçmeye çalışıyor. Şunu özellikle bilelim, hiçbir kişi “bu karanlık çağda, gerçeğin gerisine düşmedim ve aklım geriye kaymadı” demesin.

Bugün hala sermaye akılla düşünen ve hareket eden insan için bir şey yapılamaz. Onlar yitik insandır.

Bugün, devletin içinde, demokrasi arayışları içinde bulunanlar, yarın dijital devlete geçildiğinde kapı dışarı edileceklerini bilmiyor. İnsanlık tümüyle kölelik çağına geçerken onlar demokrasi ve barış filmi izliyorlar.

Sermaye ve devlet, karşı devrimdir. Sermaye ve devlet kapsamında düşünmek çok büyük ahmaklıktır.

Virüs çok büyük bir aldatmaca, örn. İtalya’da ölüm nedenleri araştırıldığında karşılarına iltihap çıktlığı söylenmektedir. Bu doğrudur. Zira grip adı altında yüksek dozajlı antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Bu tedavi, her zayıf bünyeyi ölüme götürür. Hastanelere gitmeyenler veya hastanelerden kaçanlar çok da haksız değildir.

Bugün insan için kurtuluş imkânları da mevcuttur. Matematik düşünelim. Biraz kaba olacak ama olsun önemli ölçüde doğruluk payı olacaktır. %10-20 arası küçülme demek, o kadar sermaye eksilmesi demektir. Sermaye eksilmesi ile insan aklının özgürleşmesi ve dinamizm elde etmesi eş zamanlı olmaktadır. Örn. bu yıl, eriyen sermaye oranında insani uyanış tezahür etmiştir. Dijital devlet 2025 yılına dek işletilecek denilmektedir. Demek ki bu 5 yıl içinde ayni zamanda insani uyanış gerçekleşecektir.

Bireyler her geçen gün, demokrasi ve barış istemeyi değil de virüsü, sermayeyi ve devleti çözmeye çalışmış olsa yarı yarıya kurtuluş elde edeceklerdir. Sivil toplumu aşamayan insanın, özgürleşmesi mümkün değildir.

Bu dediğim kurtuluş tarzı, tamamen nesnel dünyanın hediyesidir. Dijital devlete geçiş geciktiği oranda insani kurtuluş imkânları doğacaktır. Devletlerin tasfiye edilip, yazılıma geçişlerinin gecikmesi, insanlık için bir şanstır.

About hasan karatas

Check Also

TARTIŞMALAR ÜSTÜNE: SOSYALİZM, DEMOKRASİ, PARA VE EKONOMİ….M. Taş

Hasan Karataş arkadaşın üç yazısında dikkatimi çeken görüşlerini kısa notlar halinde değerlendirip cevap vermeğe çalıştım. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com